top of page

ON SITE ASSISTENTIE

Onze core competenties gaan van het ontwerpen en fabriceren van compensatoren en flexibels tot on site interventies en het leveren van aanverwante componenten specifiek in de piping industrie.

Ongeacht de specificaties van Uw project, onze ingenieurs zetten steeds alles in het werk om samen met U een operationeel ideale oplossing te realiseren aan de best mogelijke kost.

Gaande van het opmeten van installatiecomponenten tot het installeren ervan. Specifiek in het geval van weefsel compensatoren worden de installaties quasi altijd uitgevoerd door Creon. Het is uiteraard evident dat de bij on site interventies de geldende veiligheidsvoorschriften ten allen tijde worden nageleefd.

bottom of page