top of page

HERSTELLEN EN VERNIEUWEN VAN BESTAANDE COMPENSATOREN

Onze core competenties gaan van het ontwerpen en fabriceren van compensatoren en flexibels tot on site interventies en het leveren van aanverwante componenten specifiek in de piping industrie.

Ongeacht de specificaties van Uw project, onze ingenieurs zetten steeds alles in het werk om samen met U een operationeel ideale oplossing te realiseren aan de best mogelijke kost

Frequent wordt Creon gevraagd om bestaande compensatoren uit te bouwen en te herstellen door het vervangen van de balg. Bij deze ingrepen wordt er steeds naar gestreefd om de overige pipingcomponenten van de compensator te recupereren zodat de herstelling kan worden uitgevoerd aan de laagst mogelijke kost.


Deze oplossing wordt zeer vaak toegepast in het geval van niet voorziene stilstand van installaties door defecten. Het recupereren van bevestigingsonderdelen zoals flenzen, in combinatie van een zeer uitgebreide voorraad van balgen laat toe de herstelling op een zeer korte tijdspanne uit te voeren en aldus de stilstand van de installatie tot een minimum te herleiden.

bottom of page